Estudi de la millora dels fotocatalitzadors utilitzats per a la destrucció de contaminants orgànics en atmosferes interiors

  • Peral Perez, Jose (Principal Investigator)
  • Milà Canals, Llorenç (Scholar)
  • Piera Eroles, Maria Eva (Scholar)
  • Domenech Antunez, Francesc Xavier (Investigator)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/12/991/12/02