Estudi cinètic de la fotoreducció d'ions metàl·lics en dissolucins disperses de semiconductors

  • Domenech Antunez, Francesc Xavier (Principal Investigator)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/01/8531/12/88