Els treballadors a Espanya: Condicions de vida, organització del treball i conflictivitat, 1900-1982

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date30/12/9930/12/02

Funding

  • Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica: €12,020.24