El paper dels magmes bàsics en la gènesi dels granitoides hercínics. Implicacions en l'evolució de l'escorça continental d'Europa

Project Details

Description

There is not summary
StatusFinished
Effective start/end date1/04/9431/03/95

Funding

  • Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT): €2,019.40