El desenvolupament de competències bàsiques de pensament històric en els joves immigrants a través de l'ensenyament de la història de Catalunya

 • Pagès Blanch, Joan (Principal Investigator)
 • González Amorena, Maria Paula (Scholar)
 • Boixader Corominas, Agnès (Investigator)
 • Casas Ros, Mº Teresa (Investigator)
 • Gonzalez Monfort, M. Neus (Investigator)
 • Gregori Muñoz, Josep Ramón (Investigator)
 • Henriquez Vásquez, Rodrigo F. (Investigator)
 • Llobet Roig, Cecília (Investigator)
 • Riera Pifarrer, Francesc (Investigator)
 • Satisteban Fernández, Antoni (Investigator)
 • Serra Milà, Jaume (Investigator)

Project Details

Description

Summary not available in this language
StatusFinished
Effective start/end date16/04/0731/10/08

Funding

 • Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR): €4,800.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.