Efecte de citoquines inflamatòries sobre el sistema òxid nítric /GMP cíclic de cel·lules nervioses en relació amb l'esclerosi múltiple i la malatia d'Alzheimer

  • García Sánchez, Maria Carme Agustina (Principal Investigator)

Project Details

Description

Efecte de citoquines inflamatòries sobre el sistema òxid nítric /GMP cíclic de cel·lules nervioses en relació amb l'esclerosi múltiple i la malatia d'Alzheimer
StatusFinished
Effective start/end date1/01/9831/12/00

Funding

  • Fundació La Marató de TV3: €77,350.26

Fingerprint Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.