Diversitat, ubicació i biomasa de les bactèries fotosintètiques en sediments naturals i artificials. Determinació a escala micromètrica per microscopia confocal espectral

  • Esteve Martínez, Isabel (Principal Investigator)
  • Diestra Villanueva, Elia Odila (Scholar)
  • Sole Cornella, Antonio (Investigator)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/12/0514/12/08