Contrastació del concepte de sòl d'ocupació al jaciment del Paleolític Mig de la Roca dels Bous (Camarassa, Lleida)-Cova Gran (Avellanes i Santa Linya, Noguera)

 • Mora Torcal, Rafael (Principal Investigator)
 • Gonzalez Marcen, M. De La Paloma (Investigator)
 • Martínez Moreno, Jorge (Investigator)

  Project Details

  Description

  Contrastación del concepto de suelo de ocupación en el yacimiento del Paleolítico Medio de la Roca dels Bous (Camarassa, Lleida)-Cova Gran (Avellanes i Santa Linya, Noguera)
  StatusFinished
  Effective start/end date17/02/0330/09/03

  Funding

  • Direcció General del Patrimoni Cultural-Generalitat de Catalunya: €1,200.00

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.