Complexos organometàl·lics de rodi i paladi. Aplicació com a catalitzadors homogenis

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date30/12/9930/12/02

Funding

  • Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación Científica: €33,055.67