Caracterització molecular de proteïnes i pèptids amiloidogènics. Encefalopaties espongiformes transmissibles i malaltia d'Alzheimer

Project Details

Description

Summary not available
StatusFinished
Effective start/end date22/04/0322/04/06