Càlcul de propietats moleculars en complexos organometàl·lics de metalls de transició. Aplicació a l'estudi de la seva reactivitat i a l'evaluació de dades

  • Bertran Rusca, Juan (Principal Investigator)
  • Lluch Lopez, Jose Mª (Investigator)
  • Oliva Cuyas, Antoni (Investigator)

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date1/01/861/01/87