Aproximació a la diversitat del bacterioplàncton mitjançant l'anàlisi de l'ARN de baix pes molecular

Project Details

StatusFinished
Effective start/end date15/06/9215/06/95

Funding

  • Dirección General de Investigación Científica y Técnica (DGICYT): €51,825.27