Acción integrada con Gran Bretaña

  • Itarte Fresquet, Emili (Principal Investigator)
  • Llorens Torres, Francesc Josep (Scholar)
  • Sarro Tauler, Eduard (Scholar)
  • Amardeep Dhillon (Investigator)
  • Eric O'Neill (Investigator)
  • Kolch, Walter (Investigator)

Project Details

Description

(...) Aquest projecte pretén definir si la interacció entre Raf-1 i CK2 és directa o a través d'altres proteïnes, si implica sols CK2\alpha o requereix també la subunitat reguladora CK2\beta i se es dona també amb l'isoenzim B-Raf. (...)
StatusFinished
Effective start/end date1/01/0431/12/04