Personal profile

Education/Academic qualification

Degree, Llicenciat, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Award Date: 1 Jun 1997

External positions

Formador d'adults, Aula Cultural (Ajuntament d'Arenys de Munt)

13 Jan 2003 → …