Personal profile

Education/Academic qualification

Postgraduate, Relats Urbans - Teoria i pràctica de l'itinerari històric, Institut del Teatre i Museu d'Història de Barcelona

Award Date: 1 Jul 2016

Others, Carnet de Guia Oficial de Turisme de la Generalitat de Catalunya - Habilitat amb els idiomes català, castellà, portuguès i anglès, Government of Catalonia

Award Date: 1 Jun 2006

Degree, Filologia Portuguesa, Universitat de Barcelona (2 anys cursats a Portugal: Universidade de Lisboa i Universidade Nova de Lisboa)

Award Date: 17 Oct 2003

Others, C.A.P. - Certificat d'Aptitud Pedagògica, Universitat de Barcelona (UB)

Award Date: 30 Sept 2002

Others, DUPLE -Diploma Universitário de Português Língua Estrangeira C2), CAPLE - Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira (Instituto Camões i Universidade de Lisboa)

Award Date: 31 Aug 1999

External positions

Professor associat de llengua i cultura portugueses, Universitat Jaume I de Castelló de la Plana (Facultat de Ciències Humanes i Socials ¿ Departament de Traducció)

1 Sept 200731 Aug 2014