The creation of the literary text: author, manuscripts and new thecnologies (HEURESIS)

Organisation profile

Organisation profile

El GRE HEURESIS està format per cinc membres. Des del 2017, el grup ha publicat 4 llibres, ha coordinat i editat 4 monografies o volums col·lectius, ha realitzat 6 edicions crítiques, 39 artícles científics en revistes (9 dels quals en revistes Q1), i 36 capítols de llibres. La seva producció científica els ha valgut més de 150 cites i han realitzat 56 conferències en seminaris i congressos.
La coordinadora és professora Serra Húnter a la UAB i va dirigir del projecte Theatheor, finançat per les accions MSCA-IF del programa Horizon2020. Un dels seus últims articles ha estat reconegut amb el Premi al millor article científic de l’any 2020 de l’Associació d’Humanitats Digitals Hispàniques. El grup també ha aconseguit finançament a les dues darreres convocatòries estatals d’I+D, dues de les seves integrants tenen un contracte postdoctoral Margarita Salas i, a banda de la recerca, procura fer transferència del  coneixement i difondre a la societat els resultats de la seva investigació. 

Directed by:

Sonia Boadas Cabarrocas

Research lines

  • Research lines:
  • Literatura espanyola
  • Humanitats Digitals
  • Creació i transmissió del text literari
  • Manuscrits i conservació de patrimoni
  • Fotografia espectral aplicada a l'estudi de manuscrits