SO I CIUTAT / SOUND & CITY

Organisation profile

Organisation profile

So i Ciutat (SIC) és un grup de recerca emergent que investiga les pràctiques musicals i els
dispositius sonors mobilitzats en l'espai urbà, tant des d'una perspectiva històrica com
etnogràfica i artística. A partir d'un marc teòric i epistemològic basat en les propostes
recents de l'acustemologia, l'antropologia urbana i l'etnohistòria, el SIC s'organitza com un
fòrum interdisciplinari d’investigació sobre el paisatge sonor. El focus principal del nostre
treball són les pràctiques sonores en un sentit ampli i la seva interacció en el si de la
ciutat. Investiguem com l'espai urbà transforma i es veu transformat en la seva dimensió
acústica per processos derivats de la convivència d'agents diversos (institucions, grups
dissidents, visitants, etc.). L'objectiu final és contribuir a la comprensió de l'activitat
musical i de l'entorn sonor a partir de l'anàlisi de les pràctiques que configuren l'àmbit urbà
com a espai de convivència.

Directed by:

Silvia Martínez García

Collaborations and top research areas from the last five years

Recent external collaboration on country/territory level. Dive into details by clicking on the dots or