Description

Aquest conjunt de dades conté les dades brutes generades al llarg dels treballs de camp desenvolupats a l’any 2023 al jaciment de Cova del Tabac. El conjunt està format per les dades tabulades de l’inventari de restes arqueològiques 1- 2023_Inventari_treballscamp_CovaTabac. Planimetries significatives de les zones arqueològiques intervingudes (2- 2023_planimetries_treballcamp) i planimetries de les estructures arqueòlogues excavades (3- 2023- Planimetries_annex_estructures). La carpeta fotografies annex inclou detall dels treballs de camp i materials recuperats (4- 2023_fotografies_annex).
Totes les dades recollides provenen de l'estudi del material arqueològic de la Cova del Tabac. Aquest jaciment arqueològic esta situat a la cavitat karstica del mateix nom situada al nord-est de la península Ibèrica, al vessant sud-est dels Pirineus.
Date made available17 Apr 2023
PublisherCORA.Repositori de Dades de Recerca
Date of data production1 Mar 2023 - 30 Sept 2023
Geographical coverageSpain Lleida Camarassa Cova del Tabac

Cite this