Violencia hacia la mujer en el ámbito familiar y/o de pareja: un enfoque desde la ley civil 24.417 de protección contra la violencia familiar.

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Resum

Aquesta recerca te per objecte de coneixement el tractament jurídic de la violència familiar a la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, i, en particular la aplicació de la Llei Civil 24. 417 de Protecció contra la Violència Familiar, i el seu decret 235/96. Aquesta normativa ens constitueix com un mecanisme no punitiu de natura social que pretén: 1) Com a finalitat general , excloure el risc que pesa sobre la víctima, o quant menys, limitar els comportaments violents cap a la dona amb l'àmbit de la família i/o de parella, mitjançant l' adopció de les mides cautelars adequades de caràcter imminent davant la existència de periculum in damni ( perjudici irreparable), es a dir, protegir de manera eficient a les víctimes de aquest terrible flagel, 2) Com finalitat especifica, rehabilitar a la víctima i al victimari mitjançant tractaments psicoterapèutics. Per a realitzar la citada investigació, es va desenvolupar un treball de camp de tipus etnogràfic, amb permanència amb el jutjat civil Nº 25 de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires durant 4 mesos . A més d' observació participant, es van realitzar 14 entrevistes amb profunditat a operadors jurídics i socials de l'equip que atén a víctimes i victimaris en aquests jutjats, i es van revisar 150 expedients sobre els diferents casos que van passar pel jutjat durant aquest temps. A partir de la informació, concloem que la Llei 24. 417 com a norma d'ordre públic i interès social està expressament objectivada: prevenció, detecció primerenca, atenció i eradicació de la violència familiar a través de programes especialitzats públics i/o privats en entitats especialitzades.
Data del Ajut3 de jul. 2019
Idioma originalSpanish
SupervisorMontserrat Iglesias Lucia (Director/a) & Roser Martinez Quirante (Tutor/a)

Keywords

  • Violencia dona; Violencia hacia la mujer; Violence against women; Familiar; Llei civil 24.417; Ley 24.417; The civil law 24.417

Com citar-ho

'