Síntesi de 3-amino-1,2-dialquilpirrolidines i llur aplicació a l'obtenció de derivats de platí amb possible activitat anticancerosa

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Data del Ajut24 d’abr. 1992
Idioma originalUndefined/Unknown
SupervisorJoaquim Bonal (Director/a), Federico Sampedro (Director/a) & Francesc Sánchez Ferrando (Tutor/a)

Com citar-ho

'