Los animales de compañía en las crisis de pareja

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Resum

És propòsit del present estudi analitzar, dins del marc normatiu espanyol, les deficiències legals que presentava el nostre ordenament jurídic respecte del règim jurídic aplicable als animals de companyia abans de la reforma introduïda per Llei 17/2021, de 15 de desembre, de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil sobre el règim jurídic dels animals i, en concret, com afectava a nivell jurisprudencial el tractament i la destinació dels animals com a béns mobles o semovents en matèria de crisi de parella (separació, dissolució matrimonial per divorci o ruptura de parella de fet). Per això, un dels principals objectius del present estudi ha estat analitzar de forma cronològica la jurisprudència dels nostres Tribunals en matèria de crisi de parella, sempre que l'objecte de discussió versava sobre un animal de companyia per detectar, dins d'un anàlisi crític, si el règim jurídic aplicable als animals de companyia com a béns mobles o semovents era seguit pels nostres Tribunals o si, per contra, en matèria de dret de família, optaven per interpretar la norma en aquell moment aplicable de conformitat amb la realitat social i considerar els animals de companyia com a éssers vius dotats de sensibilitat. A més, s'estudia la repercussió jurídica que, en matèria de crisi de parella, ha suposat el canvi introduït per la Llei 17/2021, del 15 de desembre, de modificació del Codi Civil, la Llei Hipotecària i la Llei d'Enjudiciament Civil, sobre el règim jurídic dels animals pel qual deixen de ser considerats meres coses a ser reconeguts com a éssers vius dotats de sensibilitat.
Data del Ajut6 d’oct. 2022
Idioma originalSpanish
SupervisorMarita Giménez-Candela (Director/a)

Com citar-ho

'