L'arquitectura domèstica de les ciutats romanes de Catalunya (època tardorepublicana i altimperial)

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Data del Ajut25 de juny 2009
Idioma originalUndefined/Unknown
SupervisorJosep Guitart Duran (Director/a)

Com citar-ho

'