La vidència i la Follia. Un recorregut per poemes de l'alquimista de Josep Palau i Fabre.

Tesi d’estudis: Projecte final de carrera (TFG)

Data del Ajut15 de set. 2010
Idioma originalUndefined/Unknown
SupervisorJosep Maria Balaguer Sancho (Director/a), Josep Maria Balaguer Sancho (Secretari/ària tribunal), Maria Assumpta Campillo Guajardo (President/a tribunal) & Enric Cassany Cels (Vocal)

Com citar-ho

'