La Programació d'espais dramàtics a TVE Barcelona ( 1976 - 1982 )

Tesi d’estudis: Projecte final de carrera (TFG)

Data del Ajut14 de set. 2009
Idioma originalUndefined/Unknown
Supervisor Enric Gallén (Director/a), Enric Gallén (President/a tribunal), Miquel M. gibert (Vocal) & Francesc Foguet Boreu (Secretari/ària tribunal)

Com citar-ho

'