La demografia de Sant Just Desvern. Segles XVI-XVII.(Treb. doctorat)

Tesi d’estudis: Projecte final de carrera (TFG)

Data del Ajut1 de gen. 1992
Idioma originalUndefined/Unknown
SupervisorAntoni Simon Tarres (Director/a)

Com citar-ho

'