Improving bladder cancer treatment: a new formulation containing an environmental mycobacterium

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Resum

El càncer de bufeta (BC) és un dels càncers més comuns a Europa. Afortunadament, la majoria de pacients es diagnostiquen en els estadis primerencs de la malaltia, quan el tumor es troba a la mucosa. D’aquest estadi en diem càncer de bufeta no invasiu (NMIBC). El tractament consisteix en la resecció del tumor i, posteriorment, a administrar intravesicalment la soca atenuada de Mycobacterium bovis, M. bovis BCG viu. Els beneficis del BCG com a teràpia per a pacients de NMIBC són clars: el BCG evita la recurrència i la progressió del BC, la qual cosa millora la supervivència dels pacients. Tot i així, cal no oblidar els desavantatges. La majoria de pacients pateixen efectes secundaris lleus i, fins i tot, severs i molts pacients han d’abandonar el tractament a causa de la seva toxicitat. Per tant, cal trobar alternatives més segures. Recentment s’ha descrit la capacitat antitumoral del micobacteri ambiental Mycobaterium brumae. M. brumae ha demostrat tenir una activitat antitumoral semblant al BCG sobre diferents línees cel·lulars de BC humanes. A més a més, aquesta espècie és capaç d’activar macròfags de ratolí i, també, d’activar cèl·lules mononuclears de sang perifèrica per a que siguin citotòxiques per a les cèl·lules de BC. Per tant, el següent pas seria estudiar la capacitat antitumoral de M. brumae i la seva capacitat estimuladora del sistema immunitari en el model animal de BC. Però primer, caldria abordar un altre qüestió important. Es coneix que els micobacteris, degut a l’alt contingut lipídic de la seva paret, són molt hidrofòbics i tenen tendència a formar agregats quan es troben en solucions aquoses. Aquests agregats dificultarien la interacció dels micobacteris amb les cèl·lules canceroses. En aquesta investigació, es van estudiar diferents emulsions amb l’objectiu de disminuir la mida d’aquests agregats. A més a més, l’emulsió escollida havia de mantenir la viabilitat d’M. brumae, de mantenir la seva capacitat antitumoral i de induir una resposta immunitària in vitro. Quan finalment es va escollir, es van aplicar diferents tractaments en el model animal. La supervivència dels animals amb tumor va ser registrada i la resposta immunitària generada es va estudiar mitjançant diverses tècniques. M. brumae ha mostrat resultats prometedors en el model animal i, per tant, podria ser considerat una alternativa segura al BCG per al tractament de pacients de NMIBC.
Data del Ajut26 de nov. 2015
Idioma originalEnglish
Institució adjudicatària
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorEsther Julian Gomez (Director/a)

Keywords

  • càncer bufeta
  • microbacteri
  • emulsió

Com citar-ho

'