Impacte de la infecció per virus del zika durant la gestació

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Resum

Antecedents El virus Zika és un agent teratogènic amb tropisme predominant per al cervell fetal. S’ha demostrat que pot causar lesions neurològiques severes en fetus però es desconeix la incidència real de la infecció i la afectació fetal. Material i mètode Des del brot del virus del Zika a Brasil el novembre de 2015 es van estudiar de forma prospectiva totes les dones embarassades amb vincle epidemiològic a zona endèmica de virus Zika. Seguint el protocol de l’Agència Catalana de Salut Pública, es van utilitzar proves biològiques i serològiques per tal d’identificar les dones infectades. Es va fer un seguiment ecogràfic mensual amb ecografia i neurosonografia; i se'ls va oferir ressonància magnètica i amniocentesi. També es van obtenir mostres de placenta i teixits fetals i neonatals. Resultats Setanta-dues dones embarassades van ser positives per a la infecció per virus del Zika; deu van ser casos confirmats i 62 van ser casos probables. La taxa global de mal resultat perinatals en dones amb infecció confirmada i seguiment complet va ser del 33% (95% IC: 12,1 a 64,6%). Va haver-hi dos casos de síndrome congènita per virus del Zika i un cas d’avortament espontani, tots ells en dones amb infecció confirmada durant el primer trimestre. El 25% de les dones van referir símptomes durant l'embaràs, en general erupció cutània i febre. Totes les dones amb infecció confirmada tenien virèmies persistents de més de 14 dies (mitjana de 61.50 dies (IQR 35.50 - 80.75 dies)). Conclusió La taxa global de mal resultat perinatal en dones amb infecció pel virus Zika confirmada és del 33%. Les infeccions durant el primer trimestre s'associen a pitjor resultat en un país no endèmic.
Data del Ajut22 de maig 2018
Idioma originalCatalan
SupervisorMaria Elena Carreras Moratonas (Director/a) & Carlos Rodrigo Gonzalo de Liria (Director/a)

Keywords

  • Virus Zika
  • Neurosonografia
  • Malformació congènita

Com citar-ho

'