Estudi interdisciplinari de l'evolució del límit superior del bosc durant el període holocènic a la zona de Plaus de Boldís-Montarenyo, Pirineu central català. Pedoantracologia, palinologia, carbons sedimentaris i fonts documentals

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Data del Ajut21 de juny 2010
Idioma originalUndefined/Unknown
Institució adjudicatària
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
SupervisorJoan Manuel Soriano López (Director/a)

Com citar-ho

'