Estudi de les cicloaddicions 1,3-dipolars de nitrones cícliques a γ-hidroxi- i γ-alcoxy esters α,β-insaturats. Aproximació a la síntesis d'alcaloides de Securinega

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Data del Ajut24 de nov. 1993
Idioma originalUndefined/Unknown
SupervisorJosep Font Cierco (Director/a) & Pere de March Centelles (Director/a)

Com citar-ho

'