Complexos metàl.lics basats en derivats rígids de l'o-carborà que incorporen grups tioèter. Síntesi i activitat catalítica

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Data del Ajut9 d’oct. 1998
Idioma originalUndefined/Unknown
SupervisorFrancesc Teixidor Bombardó (Director/a) & Jaume Casabó Gispert (Tutor/a)

Com citar-ho

'