Catalytic Decarbonylation of Carboxylic acids towards Olefins

Tesi d’estudis: Projecte final de carrera (TFG)

Data del Ajut24 de jul. 2014
Idioma originalEnglish
SupervisorJuli Real Obradors (Director/a)

Com citar-ho

'