Avaluació d'una proposta didàctica per a la identificació dels intervals harmònics musicals. Una experimentació al primer curs dels ensenyaments especialitzats de grau professional dels conservatoris de música de Catalunya

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Data del Ajut7 de jul. 2011
Idioma originalUndefined/Unknown
SupervisorMiquel Amador Guillem (Director/a) & Joaquim Miranda Pérez (Director/a)

Com citar-ho

'