Aproximació multifactorial al procés de l'arteriosclerosi en la diabetis mellitus tipus 2: Estudi conjunt de factors genètics protrombòtics (polimorfismes de les glicoproteïnes plaquetàries), factors d'inflamació, factors de la matriu extracel·lular (metaloproteïnasa PAPP-A) i valoració de la utilitat de la pulsioximetria en el cribatge de l'aterosclerosi subclínica

Tesi d’estudis: Tesi doctoral

Data del Ajut8 de jul. 2010
Idioma originalUndefined/Unknown
SupervisorAnna Maria Sanmartí Sala (Director/a) & Jorge Luis Reverter Calatayud (Director/a)

Com citar-ho

'