Zero Tolerance in Catalonia. Policing the Other in Public Space

Miguel Angel Fernandez Gonzalez

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

10 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Zero Tolerance in Catalonia. Policing the Other in Public Space'. Junts formen un fingerprint únic.

Social Sciences

Arts and Humanities