What defines ecosystem services-based approaches?

Julia Martin-Ortega, Dídac Jorda-Capdevila, Klaus Glenk, Kirsty L. Holstead

Producció científica: Capítol de llibreCapítolRecercaAvaluat per experts

15 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'What defines ecosystem services-based approaches?'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences