Water chain intervention in HNC → HCN tautomeric interconversion. An ab initio study

J. Bertran, A. Lledos

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

13 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Water chain intervention in HNC → HCN tautomeric interconversion. An ab initio study'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry