Violència, sexe i televisió : la mirada adolescent

Magdalena Albero Andrés

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Resum

L'objecte d'aquest article es presentar els resultats d'una investigació que tenia com a objectiu fonamental valorar l'impacte que la violència i el sexe que apareix a la televisió pot tenir per als joves, en un moment de creixement i de recerca d'identitat com és la adolescència. El treball sorgeix de la necessitat de donar resposta a una sèrie de preocupacions generals que pares i mares i educadors i educadores manifesten respecte a comportaments dels adolescents com ara l'apatia, la violència i la precocitat en la manifestació de conductes adultes (el consum de l'alcohol, les drogues i les relacions sexuals). La televisió, se l'acusa sovint d'haver provocat aquesta situació. Tanmateix, la majoria de les dades de què es disposen són de caire quantitatiu i només fan referència a què mira l'audiència a la televisió i quant temps hi dedica. Tenim, doncs, informació sobre què fa l'audiència, però no sabem quan, com o per què ho fa. Sobretot desconeixem quin valor atorga a allò que veu en la televisió a l'hora d'interpretar el món i de quina manera els referents televisius es barregen amb d'altres provinents de la família, el grup d'iguals, l'entorn socioeconòmic i les peculiaritats individuals per donar lloc a aquesta interpretació. En el cas de l'audiència adolescent, ens trobem a més a més amb la pràctica absència d'investigacions orientades a estudiar el seu comportament televisiu, però amb moltes afirmacions respecte al mal que el consum d'aquest mitjà ja li ha fet al llarg de la seva vida i que dificulta l'actuació d'altres institucions, com ara l'escola.
Idioma originalCatalan
Pàgines (de-a)0081-89
Nombre de pàgines9
RevistaQuaderns del CAC
Número22
Estat de la publicacióPublicada - 2005

Com citar-ho