Vector meson dominance as a first step in a systematic approximation: The pion vector form factor

P. Masjuan, S. Peris, J. J. Sanz-Cillero

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

43 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Vector meson dominance as a first step in a systematic approximation: The pion vector form factor'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Mathematics

Keyphrases