Uniqueness of Curvature Measures in Pseudo-Riemannian Geometry

Andreas Bernig*, Dmitry Faifman, Gil Solanes

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

4 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Uniqueness of Curvature Measures in Pseudo-Riemannian Geometry'. Junts formen un fingerprint únic.

Mathematics

INIS

Keyphrases