Understanding the B→K*μ+μ- anomaly

Sébastien Descotes-Genon, Joaquim Matias, Javier Virto

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

376 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Understanding the B→K*μ+μ- anomaly'. Junts formen un fingerprint únic.

Earth and Planetary Sciences

Physics