Typology of extra-curricular activities and academic procrastination among primary education students

M. Clariana, R. Cladellas, C. Gotzens, M. Badia, T. Dezcallar

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecerca

1 Citació (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Typology of extra-curricular activities and academic procrastination among primary education students'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Psychology

Keyphrases