Two Strategies in Transient Change Detection

Daniel Egea-Roca, Blaise Kevin Guepie, Jose A. Lopez-Salcedo, Gonzalo Seco-Granados, Igor V. Nikiforov

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

6 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Two Strategies in Transient Change Detection'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Keyphrases

Mathematics