Tres casos de complementos no prototípicos : los complementos seleccionados de medida, manera y lugar

Títol traduït de la contribució: Tres casos de complements no prototípics :: el complements seleccionats de mesura, manera i lloc

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

Resum

En aquest article descrivim tres complements que són de difícil classificació en la gramàtica escolar: el complement de manera, el complement locatiu i el complement de mesura seleccionats pel predicat verbal. Tenint en compte que l'aprenentatge de continguts gramaticals a secundària es basa en l'etiquetatge de constituents a partir d'un conjunt finit de possibles funcions gramaticals, aquests complements escapen a les etiquetes tradicionals disponibles. En concret, es classifiquen com a complements circumstancials malgrat que sintàcticament tenen propietats, com l'obligatorietat d'aparició, que els diferencien dels circumstancials canònics. A l'article, amb l'objectiu d'incorporar el coneixement científic generat per la investigació en lingüística més recent, fem una proposta d'anàlisi adaptada a l'aula de secundària, on analitzem aquests complements com a modificadors seleccionats.
Títol traduït de la contribucióTres casos de complements no prototípics :: el complements seleccionats de mesura, manera i lloc
Idioma originalSpanish
Pàgines (de-a)103-123
Nombre de pàgines21
RevistaReGroc
Volum5
Número1
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - 2022

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Tres casos de complements no prototípics : el complements seleccionats de mesura, manera i lloc'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho