Transport stress in Southern chamois (Rupicapra pyrenaica) and its modulation by acepromazine

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

36 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Transport stress in Southern chamois (Rupicapra pyrenaica) and its modulation by acepromazine'. Junts formen un fingerprint únic.

Agricultural and Biological Sciences

Veterinary Science and Veterinary Medicine