Transformació del paisatge al voltant de l'Estany de Banyoles al Neolític

Jordi Revelles

Producció científica: Contribució a una revistaArticleDivulgació

Resum

L'anàlisi del registre pol·línic de l'Estany de Banyoles i la seva contextualització amb altres dades arqueobotàniques procedents del jaciment neolític de La Draga ha permès caracteritzar les condicions ambientals en què es van desenvolupar les comunitats neolítiques, així com reconstruir que les pràctiques econòmiques d'aquestes comunitats van tenir sobre la cobertura vegetal. Les dades mostren un descens abrupte dels valors de pol·len de roure coincidint amb l'establiment de l'assentament humà, que seria degut a l'explotació intensiva de les comunitats per tal de proveir-se de material de construcció.
Títol traduït de la contribucióTransformación del paisaje alrededor del Estany de Banyoles en el Neolítico
Idioma originalCatalan
RevistaUAB Divulga
Estat de la publicacióPublicada - 2015

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Transformació del paisatge al voltant de l'Estany de Banyoles al Neolític'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho