Transfer of learning factors model applied to in-service teachers of early childhood care and education in Puebla, Mexico

Títol traduït de la contribució: El model de transferència de factors d’aprenentatge aplicat a docents en servei d’atenció i educació de la primera infància a Puebla, Mèxic

Karla Villaseñor*, Cristina Torrelles-Nadal, Carlos Silva-Ríos, Carla Quesada-Pallares

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

1 Descàrregues (Pure)

Resum

Les investigacions han demostrat que l’atenció i l’educació de la primera infància (AEPI) poden millorar el desenvolupament dels infants. La formació de docents en servei és una bona estratègia per maximitzar la qualitat de l’AEPI, però a Mèxic els docents consideren que la formació en servei no és particularment rellevant. Per contrarestar aquesta tendència, el Sistema Educatiu Mexicà va dissenyar i implementar una política de formació en servei. L’objectiu de l’estudi era analitzar l’impacte dels factors individuals en la transferència de l’aprenentatge durant la pandèmia de la COVID-19. Es va utilitzar un disseny longitudinal no experimental i es van fer servir dos instruments que es van aplicar en dos moments dife-rents. El maig de 2021, durant el confinament per COVID-19, el Ministeri d’Educació de Puebla va oferir cinc cursos en línia dirigits a docents d’educació infantil. S’hi van inscriure 6.562 docents i només 2.865 van completar amb èxit els cursos. En acabar els cursos, es va aplicar el model de transferència de factors d’aprenentatge (Quesada-Pallarès et al., 2018). El model preveu que els docents dissenyin plans i estratègies per aplicar els continguts apre-sos guiats pel seu propi desig de transferir. En aquest sentit, es pot afirmar que la voluntat de transferència està dirigida per l’impuls autònom de transferència dels docents.
Títol traduït de la contribucióEl model de transferència de factors d’aprenentatge aplicat a docents en servei d’atenció i educació de la primera infància a Puebla, Mèxic
Idioma originalEnglish
Pàgines (de-a)1-17
Nombre de pàgines17
RevistaEDUCAR [ESCI-Web of Science, DICE, cites: 58]
Volum2023
DOIs
Estat de la publicacióPublicada - 12 de maig 2023

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'El model de transferència de factors d’aprenentatge aplicat a docents en servei d’atenció i educació de la primera infància a Puebla, Mèxic'. Junts formen un fingerprint únic.

Com citar-ho