Trait and neurobiological underpinnings of negative emotion regulation in gambling disorder

Juan F. Navas, Oren Contreras-Rodríguez, Juan Verdejo-Román, Ana Perandrés-Gómez, Natalia Albein-Urios, Antonio Verdejo-García*, José C. Perales

*Autor corresponent d’aquest treball

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

66 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Trait and neurobiological underpinnings of negative emotion regulation in gambling disorder'. Junts formen un fingerprint únic.

INIS

Psychology

Neuroscience

Keyphrases