Training translators in the european higher education area: A model for evaluating learning outcomes

Marisa Presas

  Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

  13 Cites (Scopus)

  Fingerprint

  Navegar pels temes de recerca de 'Training translators in the european higher education area: A model for evaluating learning outcomes'. Junts formen un fingerprint únic.

  Social Sciences

  Computer Science

  Arts and Humanities

  Psychology