Titanium Dioxide-Photocatalized Oxidation of 2,4-Dichlorophenol

Francesca Serra, Maria Trillas, Josep Garcia, Xavier Domenech

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

16 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Titanium Dioxide-Photocatalized Oxidation of 2,4-Dichlorophenol'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry