Theoretical study of the ionization of phenol-water and phenol-ammonia hydrogen-bonded complexes

Mariona Sodupe, Antonio Oliva, Juan Bertrán

Producció científica: Contribució a una revistaArticleRecercaAvaluat per experts

67 Cites (Scopus)

Fingerprint

Navegar pels temes de recerca de 'Theoretical study of the ionization of phenol-water and phenol-ammonia hydrogen-bonded complexes'. Junts formen un fingerprint únic.

Chemistry